وبلاگ تخصصی پایه ی چهارم دبستان
 
قالب وبلاگ
[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:28 ] [ ذکائی پور ]
[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:23 ] [ ذکائی پور ]

گام اول: اهداف محتوایی و شناختی

انتظار دارم دانش آموزان مفهوم کسر را بدانند و بتوانند برای یک شکل یا وسایل کمک آموزشی که با تعداد و دسته های مشخص در اختیار آنها قرار می گیرد کسر بنویسند و همچنین برای یک کسر شکل رسم نموده و یا به طور مجسم آن را نشان دهند . برای این کار می توان از وسایل همراه خود دانش آموزان یا کارت های رنگی و ... استفاده کرد .

گام دوم : سئوالات راهنمای درس

برای اینکه در دانش آموزان ایجاد انگیزه شود می توان از پیش در آمد ی برای اینکار استفاده کرد مثلاً از آنها بخواهیم که اگر تولد یکی از آنها باشد و 6 نفر در تولد او حضور داشته باشند چگونه می توانندکیک را بین 6 نفر به طور مساوی تقسیم کنند و یا با کمک نماینده ی کلاس می توان به تعداد بچه های کلاس سیب تهیه نموده و از آنها خواست که سیب را به طور مساوی بین 6 نفر یا کمتر تقسیم کنند یا تعداد شکلات و ...

گام سوم : ارزشیابی

از بچه ها خواسته می شود که در گروه های 4 نفری کسر را تمرین نموده و با راهنمایی معلم و تعیین تکلیف برای هر گروه که سیب ها را به چند قسمت مساوی تقسیم کنند به آنها کسر آموزش داده می شود بعد از اینکه معلم مطمئن شد که تمام گروهها کسر را فهمیده و کاملاً بر این موضوع مسلط شده لذا می توان از خود گروهها خواست که با مداد رنگ های خودشان به تمرین و یاد گیری کسر به طور مشارکتی بپردازند همچنین دانش آموزان آشنا با رایانه می توانند در منزل به تمرین و ممارست بپردازند .

گام چهارم : ارتباطات

می توان از علایق دانش آموزان و دانسته های قبلی آن ها نیز استفاده نمود . برای اینکار می توان همان مثال اول در مورد کیک تولد را مطرح نمود . ( حالا که شما کسر را آموختید چگونه می توانید این کیک را بین 6 نفر تقسیم کنید . ) سپس از تمام گروه ها خواسته می شود که با نقاشی کردن این کار را انجام دهند . به این ترتیب که با رسم یک شکل هندسی و تقسیم آن به 6 قسمت مساوی و رنگ آمیزی آن کسر مربوط به یک ششم یا دوششم   و ... را نشان دهند . با این کار هم کمک به یاد گیری کسر شده ، هم بچه ها با ذوق و شوق به رنگ آمیزی و ترسیم اشکال هندسی می پردازند در این روش نوعی ترکیب و تلفیق بین درس ریاضی و هنر نیز ایجاد می گردد .

گام پنجم :

برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید بین اهداف و ارزشیابی وابستگی مستقیم وجود داشته باشد در این درس هدف توانایی درک مفهوم کسر و نوشتن کسر مورد نظر برای یک شکل است . در این مرحله باید با توجه به توانایی های فردی هر دانش آموز به آنها تکلیف داد . تک تک دانش آموزان را پای تخته صدا می زنیم سپس برای دانش آموزان کم توان از کسرهای ساده و اشکال ساده تمرین می دهیم ، نقاط ضعف آنها را رفع می کنیم و برای دانش آموزان تیز هوش می توان از کسرهای دیگر که در حد توان آنها باشد سؤال پرسیده و کار می کنیم .

گام ششم : استراتژی تدریس ، مدیریت و مواد و منابع

بعد ار یاد گیری درس توسط تمام دانش آموزان و ارزشیابی از تک تک آنها تمرینات کتاب درسی که در توان همه ی دانش آموزان می باشد را به آنها تکلیف می دهیم علاوه بر آن از آنها می خواهیم که خودشان هم چند نمونه از شکل ها و کسرها را در دفتر شان بنویسند و با گروه خود همکاری نموده و یک نمونه سؤال هر گروه برای جلسه ی بعد داشته باشند و در جلسه ی آینده سؤالات گروهها را با هم جابه جا می کنیم تا سؤالات مختلف گروهها توسط دانش آموزان حل شود و معلم مربوطه نظارت کامل بر این سؤالات باید داشته باشد نقش معلم به عنوان راهنما ، همواره در کنار دانش آموزان خواهد بود .

برای کار گروهی ، دانش آموزان می توانند از آزمایشگاه مدرسه یا حتی حیاط مدرسه نیز استفاده کنند و با گروه خود و گروه های دیگر تعامل داشته باشند ، هم فکری و مشورت کنند و سرانجام به هدف و نتیجه ی اصلی درس برسند . برای یاد گیری بیشتر دانش آموزان می توان توجه آنها را به کتابهای کمک درسی استاندارد که مورد تایید آموزش و پرورش می باشد جلب کرد . در این درس از هر وسیله ی ساده ای که در اختیار دانش آموزان باشد و از کارت ها و کاغذ های رنگ و مهره های رنگی و ... می توان استفاده نمود .

گام هشتم : در این مرحله ( ارزیابی درس و معلم ) می توان از سؤالات چالشی که برای ارزیابی بازده درس به کار آید استفاده نمود . مثلاً اگر تعداد دانش آموزان یک کلاس 36 نفر است و می خواهیم  یک چهارم دانش آموزان این کلاس را به کتابخانه ببریم ، چند نفر می توانند از کتابخانه دیدن نمایند ؟ و ...

 

 


برچسب‌ها: همکاران
[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:21 ] [ ذکائی پور ]

ﺑﺮرﺳﻲﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺪرﻳﺲدرسرﻳﺎﺿﻲﭘﺎﻳﻪﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎنﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

شکلک های محدثه


برچسب‌ها: همکاران
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:8 ] [ ذکائی پور ]

نکته های قــــــــــــــرآنی            روانشناسی دانش آموزان            امــــــــامان و پیــــامبــران


رازهــــــــــــــای نـــــــماز            رازهـــــــای  صـــــــــلوات               لینــــــک های مذهبــــــی 


سایــــــــت و وبــــــــــلاگ           آشنـــایی با نــــرم افزارها             آشـــنایی با سخـــت افزار


ترفــــــند های کامپیـــــوتر              دنـــــیای ایــــــــــــــنترنت              آمـــوزش کامپیـــــــــــوتر


دانــــــــــــــش آمـــــوزان             تـــــدریــــــــــــــــــــــــس               روشـــــهای مطالعـــــــــه


آموزشــــــهای مختلـــــف           ارزشـــــــــــــــــــیابــــــی              یـــــادگیـــــــــــــــــــــــری


کـــــودکــــــــــــــــــــــــان            کـــــــــــــــــلـــــاس درس               امتحـــــــان و اجــــرای آن


مـــــدرســـــــــــــــــــــــه             طــــــــــــــــــــــــرح درس               اعـــــــــــــــداد عـــــجیب 


فوت و فن های معلمــــی          مدیــــــــــــــــــــــریــــــت                 دوره ابتــــــــــــــــــــدایی


دوره راهنمـــــــــــــــــایی           دوره متوســــــــــــــــــطه                شــــــورای معلمــــــــــان


بــارم بندی و بودجه بنــدی        اعــــــــداد شــــگفت انگیز              نکـــــــات آموزشــــــــــی


روشــــــها و فنون تدریـس          دنـــــــــــــــــیای ر یـاضی               سوال امتحانی راهنـمایی


سوال امتحانی  ابتــــدایی         سوال امتحانی متوســطه            شادکـــــامی و موفــــقیت


روانشــــناسی شخـصیت          روانشــــناسی یادگیـــری             دنــــــــــــــیای شــــیمی


روانشـناسی نوجـــــــوان           روانشــــناسی کـــــــودک             بهـــــــــــــــــــداشت روان


بیمـــــاریها و داروهـــــــــا           تغــــذیه و سلامــــــــــــت             انــــسان شگــــــــــــــفت


دانســــــنیهای جالـــــــب          سلامــــــــــــــــت بـــــدن              بـــــدن انســــــــــــــــــان


آشـــــنایی با جـــــــانوران         خـــــوراکیها و گیاهـــــــان              عجــــــــــــایب طبـــــیعت


آشــــنایی با کـــــــــــرات           دانســــتنیهای علـــــــمی             شنــاخت جهان هستــــی


آیـــــا می دانیـــــــــــــــد            مشـــــکلات رفتــــــــــاری                اختــــراعات و اکتـــشافات 


برچسب‌ها: برای مامان و بابا ها, همکاران
[ یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ ] [ 15:59 ] [ ذکائی پور ]
[ چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱ ] [ 21:58 ] [ ذکائی پور ]

برای دریافت چک لیست کامل درس بخوانیم و بنویسیم

چهارم ابتدایی بر روی دانلود کلیک کنید

                                           

   حجم فایل : 203kbبرچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱ ] [ 16:33 ] [ ذکائی پور ]

فرض کنید، اولین جلسه از سال تحصیلی است. قبل از آنکه تدریس خود را شروع کنید بهتر است، کتاب را بودجه بندی نمایید. یعنی مشخص نمایید که در هر جلسه، چند درس و یا چند صفحه از کتاب باید مورد تدریس قرار گیرد.

نکاتی که در بودجه بندی کتاب باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:

1- تعداد صفحات قابل تدریس کتاب.

2- تعداد جلساتی که برای یک ترم و یا یک سال تحصیلی در اختیار شما قرار دارد.

فرمول بودجه بندی کتاب:

c: محتوای کتاب و یا تعداد صفحات قابل تدریس کتاب می باشد.

q : تعداد جلسات کلاس در یک سال تحصیلی است .

فرمول فوق را به شکل گسترده می توان به صورت زیر نیز نوشت:

منظور از محتوا، تعداد دروس و صفحات قابل تدریس می باشد. یعنی بدون در نظر گرفتن صفحات اضافی کتاب مثل فهرست مطالب ، فهرست منابع و مآخذ و غیره .

منظور از عدد 4، تعداد هفته های موجود در هر ماه می باشد.

منظور از عدد 8 تعداد ماههایی است که با کسر تعطیلات نوروزی و غیره برای یک سال تحصیلی محاسبه شده است.

2 جلسه نیز به خاطر تعطیلات غیر قابل پیش بینی، دوره دروس مشکل، ارزشیابی دانش آموزان و یا آماده سازی آنها برای امتحان وغیره کسر می شود. استفاده از این فرمول به شما کمک خواهد کرد، تا از زمانی که در اختیار شما قرار داده شده است به بهترین نحو استفاده کرده و دچار کمبود وقت نشوید. ضمن اینکه تدریس تان شکل کاملاً منظمی به خود خواهد گرفت.

منبع :سایت آموزگار


برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 16:46 ] [ ذکائی پور ]

یک غلطی ها و نیم غلطی ها

عناوین غلط‌های املایی

نیم غلطی

یک غلطی

ملاحظاتالف- انتخاب نابه‌جا

 • انتخاب نابه‌جای کلمه
 • انتخاب بیش از یک شکل کلمه
 • از قلم انداختن یک کلمه
 • آوردن جانشین برای یک کلمه
 • تغییر دادن کلمه

 

 *

*

*

*

*

 • «سبر» به جای «صبر» و «گل و خوار» به جای «گل و خار»
 • «سبر» و «صبر» با هم
 • کلمه‌ای که اهمّیّت و بار املایی دارد.
 • کلمه‌ای که اهمّیّت و بار املایی دارد.
 • «غذا» به «قضا» تغییر یابد.


ب- حرف نادرست

 • شکل نادرست حرف 
 • حرف اضافی یا حذف حرف
 • دندانه‌ی اضافی یا حذف دندانه
 • نقطه‌ی اضافی، کم یا نابه‌جا
 • سرکج اضافی یا حذف سرکج
 • کرسی نادرست همزه
 • حرف کشیده‌ی نادرست
 • یای میانجی اضافی یا حذف آن
 • تغییر دادن حرف (به تبع واج)
 • تغییر ندادن حرف (به تبعیت از عربی)
 • تغییر دادن شکل حرف
 • شکسته نوشتن حرف  

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 • «باـغ» به جای «باغ» و… 
 • «بیانداخت» به جای «بینداخت»، «علاقمند» به جای «علاقه‌مند»
 • «بسـبی» به جای «بسی»، «  صبحانه » به جای صبحانه»
 • «یاور» به جای «باور»، «جنان» به جای «چنان»، «تفت» به جای «نفت»
 • «عسگر» به جای ««عسکر»، «جنکاور» به جای «جنگاور»
 • «مأثر» به جای «مؤثّر» 
 • « » به جای «سخن»
 • «خانه‌ی‌دار» به جای «خانه‌دار»، «خانه احمد» به جای «خانه‌ی احمد»
 • «پمبه» به جای «پنبه»
 • «اسمعیل» به جای«اسماعیل»
 • «شست» به معنی عدد 60 به جای «شصت» و
 •  « » به جای «برای»


پ- نشانه‌ی نادرست

 • نشانه‌ی اضافی، کم یا نابه‌جا

*

 

«گلاّب» به جای «گلاب»، «می‌اید» به جای «می‌آید» و «متکا» به جای «متّکا» و… ت- انفصال نادرست

 • انفصال «به» از فعل
 • انفصال «کلمات ترکیبی»

(منظور کلماتی است که در هیچ یک از کتاب‌های درسی موجود به شکل جدا دیده نشده‌اند)

*

*

 

 • «به رفت» به جای«برفت»
 • «به  داشت» به جای«بهداشت»


ث - کلمه‌ی نادرست(فاقد ارزش املایی)

 • کلمه‌ی اضافی
 • کلمه‌ی محذوف
 • جانشین کردن کلمه‌ی دیگر
 • تغییر دادن کلمه
 • تکرار کردن کلمه

(اگر کلمه‌ی مکرّر صحیح باشد، بار اوّل غلط محسوب نمی‌شود ولی برای بار دوم و بیش‌تر در کلّ املا یک غلط محسوب می‌شود)

*

*

*

*

*

 

 

 • اضافه شدن مثلاً «مداد» به متن املا
 • مثلاً «خویش» به جای «خود» و ...
 • مثلاً «پارسال» به جای «پارسا» و برعکس (غلط سمعیدوست» و « دوست» باهم 
 • حذف شدن مثلاً «مداد»از متن املا


2 - موارد دو املایی

 

عناوین دو املایی

مصوبه

گونه ی دیگر

 دو املایی

الف- اتّصال و انفصال

اتصال و انفصال «است، اند»

اتصا ل و انفصال پیشوند «به»

اتصا ل و انفصال «بی»

اتصا ل و انفصال «تر»، «ترین»

اتصا ل و انفصال «چه»

اتصا ل و انفصال «کلمات ترکیبی»

اتصا ل و انفصال «که»

اتصا ل و انفصال «ها»

اتصا ل و انفصال «هم»

اتصا ل و انفصال «به، می»

«معلم است، معلم‌اند»

«به نام»، «به‌خصوص»

«بی‌علاقه»

«بزرگ‌تر»

«چه‌قدر»

«فرهنگ‌سرا»

«چنان‌که»

«کتاب‌ها»

«هم‌کلاس»

 «به خانه می‌رود»

«معلمست، معلمند»

«بنام»، «بخصوص»

«بیعلاقه»

«بزرگتر»

«چقدر»

«فرهنگسرا»

«چنانکه»

«کتابها»

«همکلاس»

 «بخانه میرود»

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 هر دو صحیح استب- تغییر

تغییر واج

خانه‌ی علی

املای فارسی، دانایی

 

خانه علی

املاء فارسی، دانائی

 

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 پ- حذف و اضافه

«رعایت نشانه‌گذاری»

«داناست، نیکوست» و…

«داود ، جست و جو » و…

 

«گفت: می آیم» و…

«دانا است، نیکو است» و…

«داوود ، جستجو » و…

 

«گفت می آیم» و…

 

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 چند تذکّر:

1- هر مورد غلط در کلّ املا هر کلمه، تنها یک بار گرفته می‌شود. مثلاً اگر صبر را سه بار سبر بنویسد یک بار غلط گرفته می‌شود.

 2- موارد دو املایی عمدتاً کلماتی است که در کتاب‌های درسی- و نه کتاب‌های غیردرسی- به دو شکل دیده می‌شوند و قرار است همه‌ی آن‌ها در آینده، شیوه‌ی املایی واحدی داشته باشند؛ بنابراین، کاربرد بخش دواملایی دائمی نیست.

3- در موارد کم یا زیاد گذاشتن نقطه و دندانه در کلّ املا دو بار محاسبه خواهد شد.


برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 16:35 ] [ ذکائی پور ]

 

 

 
:

انگیزه، حالات درونی فرد است که موجب تداوم رفتارش تا رسیدن به هدف می‌شود. انگیزه ارتباط مستقیم و مثبت با پیشرفت تحصیلی دارد.

به همین علت علاوه بر آنکه انگیزه وسیله‌ای برای پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می‌‌شود، گاهی از آن به عنوان هدف نیز نام برده می‌شود، زیرا با افزایش انگیزه، پیشرفت تحصیلی نیز پدید می‌آید.

از آنجا که هوش و استعداد تحصیلی به‌عنوان دو عامل اساسی در پیشرفت تحصیلی، کمتر تحت تأثیر معلم یا مربی واقع می‌شود، سعی بر آن است که با افزایش انگیزه دانش‌آموزان حداکثر بهره‌وری از هوش صورت گیرد. زیرا در حالت مساوی برابری هوش و استعداد تحصیلی افراد، مشاهده شده است که پیشرفت تحصیلی افراد با انگیزه چشمگیرتر بوده است. با وجود آنکه معلمان در تغییر هوش و استعداد تحصیلی نقش چندانی ندارند، ولی می‌توانند در بالا بردن انگیزه دانش‌‌آموزان مفید واقع شوند.

انگیزه به دو نوع درونی و بیرونی قابل تقسیم است. از انگیزه بیرونی می‌توان به تقویت‌کننده‌هایی چون پول، تائید، محبت، احترام، نمره و از تقویت‌کننده‌های درونی می‌توان به رضایت خاطر و احساس خوب از یادگیری اشاره کرد.

آنچه که بیشتر موجب رفتار خود‌جوش می‌شود، انگیزه درونی است. هدف عمده فعالیت‌های پرورشی معلم یا مربی این است که دانش‌آموز به تدریج از انگیزه‌های بیرونی به سمت انگیزه‌های درونی هدایت شود.

تفاوت اساسی افراد دارای انگیزه درونی با افراد دارای انگیزه بیرونی این است که افراد با انگیزه درونی احساس کفایت بیشتری در خود دارند و کمتر به دیگران اجازه می‌دهند که محرک رفتارشان شوند. این گروه از دانش‌آموزان، خود تعیین کننده رفتارها هستند و به خاطر کفایتی که در خود احساس می‌کنند، باور دارند که می‌توانند با رفتارشان بر محیط خود تأثیر بگذارند.

این گروه از دانش آموزان با انگیزه درون‌گرا، تصورشان این است که موفقیت و عدم موفقیت در تحصیل به خاطر نحوه رفتار صحیح یا غلط خودشان است.

اما برخلاف آنها، دانش‌آموزان باانگیزه برون‌گرا، احساس بی‌کفایتی یا کفایت کم داشته و همواره تصور می‌کنند که موفقیت آنها تحت تأثیر عوامل محیطی نظیر:

معلم و سوالات سخت است. این گروه از دانش‌آموزان حتی اگر درس بخوانند، باز هم موفقیت چندانی نخواهند داشت. چرا که اندک تلاش آنها به خاطر همان انگیزه‌های بیرونی، همچون فرار از تنبیه یا کسب خواست معلم است. اینان در صورت کسب موفقیت اندک هم آن را به شانس و تصادف نسبت می‌دهند و نه به تلاش و استعداد خود.

این دانش‌آموزان حتی اگر نیم‌نگاهی به موفقیت داشته باشند، آنقدر آن را صعب‌الوصول می‌دانند که دست به عمل نمی‌زنند، در نتیجه هرگز طعم موفقیت را نخواهند چشید.

در حقیقت گام اول در برخورد با این افراد چشاندن طعم موفقیت به آنها و درهم شکستن تصور منفی آنها در مورد دستیابی به موفقیت است. در این صورت است که «موفقیت»، «موفقیت» می‌آورد.

از آنجایی که انسان آمادگی دارد تا فعالیت‌ها و تصوراتش را تعمیم دهد، موفقیت در یک درس منجر به موفقیت در دروس دیگر می‌شود و این موضوع در مورد دروس اصلی هر رشته مهم‌تر است.

درواقع، ضعف درسی در این دروس منجر به بی‌علاقگی به تحصیل و گاهی حتی ترک تحصیل می‌شود و البته عکس آن هم صادق است. به همین علت به معلمان دروس اصلی هر رشته توصیه می‌شود، شرایط آموزشی و امتحانی را مطلوب نمایند و با ارزشیابی‌های مناسب فضای کلاس را لذت‌بخش کنند.

به طورکلی به‌منظور افزایش انگیزه دانش‌آموزان و سوق دادن آنها به سمت درونی شدن انگیزه‌ها راهکارهای زیر توصیه می‌شود:
برچسب‌ها: همکاران
ادامه مطلب
[ یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 20:18 ] [ ذکائی پور ]

آ  : آمادگي براي تدريس

ا   : ايجاد ارتباط مناسب با دانش آموزان

ب : بودجه بندي زمان آموزش

پ : پويايي و تحرك دركلاس و پاداش دادن بموقع

ت : تدريس كارآمد و يادگيري محور

ث : ثبات روحي – رواني وپرهيزازدوگانگي شخصيت

ج : جهت دادن به آموزش وفرآيند يادگيري دانش آموزانبرچسب‌ها: همکاران
ادامه مطلب
[ یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 20:11 ] [ ذکائی پور ]
 

1- افزایش اعتمادبه نفس دانش آموزان .

2- تکیه نداشتن به نمره ی بیست.

3- افزایش پارامترها جهت تشخیص سطح یادگیری هر درس به طور جداگانه و در نتیجه یافتن ضعف دانش آموزان.

4- ایجادرابطه ا ی صمیمی تربین معلّم و دانش آموز.

5- تکیه بر کار و آموزش علمی و عملی.برچسب‌ها: همکاران
ادامه مطلب
[ یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 19:11 ] [ ذکائی پور ]
امروزه هدف آموزش رياضي در دوره‌ي ابتدايي

به‌طوركلي تغيير كرده است.رويكردهاي جديد بيش‌تري

روي ساختارها، ارتباطات، اكتشافات، مهارت‌هاي حل

مسأله تفكر، روابط بين فردي و روحيه همكاري تأكيد

مي‌كند.

اين مقاله نيز با تأكيد بر رويكردهاي جديد در حوزه‌ي

تعليم و تربيت نوشته شده مي‌كوشد تا با تنوع بخشيدن به روش‌هاي تدريس رياضي در مقطع ابتدايي زمينه تحقق يافتن هدف‌هاي اساسي زير را فراهم سازد (همان منبع).

1- علاقه‌مند كردن دانش‌آموزان دبستاني به يادگيري به

ويژه يادگيري رياضي و ايجاد نگرش مثبت در آنان،

نسبت به مدرسه و تحصيل

2- تقويت روحيه همكاري در بين شاگردان و تبديل كردن رقابت به رفاقت در كلاس درس رياضي
3- وادار كردن شاگردان به تفكر در  مورد مسائل و

تقويت اعتماد به نفس آنان جهت حل مسائل رياضي و

رشد تفكر انتقادي و مهارت‌هاي سطح بالاي تفكر

4- پرورش مهارت‌هاي اساسي خواندن، نوشتن و حساب كردن در كودكان
5- فعال كردن كلاس درس رياضي از طريق فراهم‌آوري زمينه بحث معلم با شاگرد و شاگرد با شاگرد

6- تقويت روحيه تحقيق در بين شاگردان از طريق آشنا كردن آن‌ها با موقعيت‌هاي روزمره‌ي زندگي

7- تقويت مهارت‌هاي كلامي و ارتباطي شاگردان

8- تقويت يادگيري معني‌دار با استفاده از مواد و وسايل آموزش عيني و ملموس


برچسب‌ها: همکاران
[ یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 18:59 ] [ ذکائی پور ]

بسمه تعالي

جدول بودجه بندي كتب درسي پايه ي چهارم سال تحصيلي 91-1390

درس/ماه

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

قرآن

14-1

29-15

40-30

55-41

67-56

80-68

86-81

100-87

هديه هاي آسماني

11-1

21-12

31-22

45-32

53-46

65-54

69-66

79-70

بخوانيم

21-1

50-22

71-51

96-72

121-97

143-122

160-144

181-161

جغرافيا

10-1

22-11

31-23

36-32

43-37

50-44

55-51

67-56

تاريخ

74-70

80-75

85-81

88-86

94-89

99-95

103-100

106-104

مدني

110-108

113-111

116-114

119-117

122-120

127-123

130-128

133-131

رياضي

21-1

51-22

74-52

101-75

121-102

144-122

162-145

186-163

علوم

17-1

31-18

43-32

57-44

71-58

83-72

93-84

104-94

همكاران محترم توجه داشته باشند كه فعاليت هاي بنويسيم و كتاب كار هديه هاي آسمان هماهنگ با كتاب هاي بخوانيم و هديه هاي آسمان انجام مي شود .


برچسب‌ها: همکاران
[ یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 18:50 ] [ ذکائی پور ]

یک مجموعه ی هدف دار منظم از کار و فعالیت فراگیر که نشان دهنده ی تلاش و کوشش و پیشرفت و رشد  دستاورد ها و موفقیت های او می باشد و فراگیران را به فراگیری پویا و فعال تبدیل می کند که در برابر یادگیری و پیشرفت  خود مسئول باشند را پوشه کار گویند.


پوشه کار مانند یک جورچین (پازل)،مجموعه ی قطعاتی از کارهای هدف دار فراگیران است که به او امکان می دهد تا توانایی های خود را از جهات مختلف به نمایش بگذارد.هر پوشه می تواند شامل یک فرد یا یک گروه باشد که به یک یا چند موضوع درسی اختصاص دارد که فراگیرمی تواند در زمان معین آن  را به خانه ببرد یا در مدرسه نگه داری شود و در اختیار معلم سال بعد قرار گیرد.

در واقع پوشه کار فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به فراگیران می دهد.

چه چیزهایی را بید در پوشه کار نگه داری کرد؟

1-تکالیف انفرادی مدرسه

2-برگه امتحانی

3-تکالیف گروهی مدرسه

4-گزارش های علمی

5-یادداشت های کلاسی یا خارج کلاسی دانش آموز

6-ثبت پرسش ها و اظهار نظر ها در رفتارهای قابل توجه

7-گزارش مصاحبه ای فراگیر با افراد مختلف

8-خلاصه داستان،فیلم یا بازدید

9-نمونه کاهای هنری یا ...

معیارهایی برای ارزشیابی پوشه کار:

برای آن که  بتوان یک پوشه کار را ارزیابی کرد باید معیارهایی داشت  که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-دقت در کار

2-نظم کار و نظافت ظاهری

3-خلاقیّت و نوآوری

4-کنجکاوی و پرسش گری

5-پشتکار و صبر و حوصله

6-کاربرد آموخته ها

7-تصحیح اشتباهات

8-توانایی استفاده از ابزار

9-توانایی برقراری ارتباط

10-توانایی حل مسئله

11-توانایی طرح مسئله

12-توانایی کار گروهی و ...

از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم:

1-     به دانش آموز امکان داده می شود پوشه ی خود را با معلم مرور کند و مواردی را که می تواند اصلاح کند بگوید.

2-     به دانش آموز امکان داده می شود که محتویات پوشه کار را با دانش آموز دیگر مرور کند.

3-     به دانش آموز امکان داده می شود که محتویات پوشه ی کار را با والدین مرور کند.

4-     به معلمین این امکان را می دهد که پوشه ی فراگیران را مرور کند و مواردی را که نیاز دارند تعیین کند.

5-     به دانش آموز امکان می دهد که از کارهای خود نمایشگاهی ترتیب دهند.

سخن آخر:

آن چه که مسلم است ارزشیابی توصیفی با سوق دادن روند یاد دهی-یادگیری از توجه به محفوظات و انباشت ذهنی دانش آموزان به یادگیری عمیق و ماندگار و کاربردی و تصیف آن با کمک روش های متنوع کیفی ،به بهبود کیفیت یادگیری منجر می شود و با جلوگیری از فشارها و رقابت های زیان آور در کلاس و مدرسه ،محیط یادگیری را برای یادگیری هر چه مطلوب دانش آموزان آماده می سازد.طرح ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش ایران را می توان یکی از نوآوری های مهم حوزه ی تعلیم و تربیت کشورمان خواند که قادر است با ارایه چهره جدیدی از اهداف و ابزارهای ارزشیابی،تحولی جدید در نظام آموزشی و تحولات بنیادین و گسترده ای را در مولفه های دیگر آموزش و پرورش ایجاد کند.


برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 22:11 ] [ ذکائی پور ]
پيامبر اعظم اسلام(ص) فرمودند:
همه ي موجودات عالم حتّي ماهي در دريا،براي كسي كه قرآن را ياد مي دهد و كسي كه قرآن را ياد مي گيرد،از خدا طلب آمرزش مي كند.
اهداف آموزش قرآن در پايه ي چهارم ابتدايي:
1.به شنيدن قرائت زيباي قرآن علاقه نشان دهد.
2.به زيبا خواندن قرآن و حفظ برخي از سوره ها و پيام هاي قرآني علاقه مند است.
3.عبارات قرآنی دارای حروف ناخوانا را صحیح می خواند.
4.قواعد وقف را در آخر آیات و عبارات قرآنی رعایت می کند.
5.سوره ها و عبارات قرآني كتاب را (با نشان دادن خط)به صورت روان و آهنگین مي خواند.
6.آيات قرآن را با كمك خط آموزشي به صورت شمرده مي خواند.
7. می تواند مفهوم پیام های قرآنی کتاب را را به زبان ساده بيان  كند

برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 20:44 ] [ ذکائی پور ]
اهداف تدریس جغرافیا در پایه چهارم و به تبع آن الگوی انتخابی مورد استفاده جهت تدریس این درس را به شرح ذیل لیست بندی کرد :

الف – هدف کلی :

هدف کلی تدریس جغرافیا در این پایه معرفی علم جغرافیا به دانش آموزان به عنوان یک علم مستقل و آشنایی آنان با این علم می باشد.

ب اهداف جزیی :

1 آشنایی دانش آموزان با کاربرد و موارد استفاده علم جغرافیا و نقش آن در زندگی .

2 آشنایی  اولیه و ساده دانش آموزان با مفاهیم ساده جغرافیایی از قبیل آب و هوا ، جهت های جغرافیایی ، نقشه و کره و نیز تعاریف ساده عوارض طبیعی و مصنوعی از قبیل رودها ، کوهها ، و جاده ها و ...

3 اشنایی دانش آموزان بصورت تقریبا علمی و آگاهانه با خصوصیات جغرافیایی محیط زندگی خود .

4 اشنایی دانش آموزان با سایر مکانها موجود در کشور فرهنگها اقوام و ملل وخصوصیات ویژه جغرافیایی آن مناطق .

5 آشنایی مقدماتی و بسیار ساده دانش آموزان با شاخه های مختلف جغرافیا از قبیل جغرافیای طبیعی ، اقتصادی و انسانی .

6   آشنایی دانش آموزان با اهمیت عوارض طبیعی موجود در محیط زندگی همچون رود ها ، کوهها و همچنین عوارض مصنوعی همانند جاده ها راه آهن و وسایل حمل نقل جدید ( قطار ، کشتی و هواپیما ) غیر از آنچه در ذهن او و در محل زندگی او می باشد .

ج اهداف رفتاری :

1 دانش آموز بتواند وسایل مختلف مربوط به جغرافیا را (همانند نقشه ، کره و ...) در حد ابتدایی تشخیص دهد .

2 دانش آموز بتواند چهار جهت اصلی را تعریف نموده نشان دهد و آنها را رسم کند .

3 دانش آموز بتواند جهات فرعی را تعریف کرده ، نشان داده و آنها را ترسیم کند .

4 دانش آموز بتواند قطب های شمال و جنوب را تعریف کرده و آنها را در یک کره نشان دهد .

5 دانش آموز با ناهمواری ها ایران آشنا شده و بتواند ناهمواری ها را تعریف کند .

6 دانش آموز با اختلافات دمایی ، بارشی و آب و هوایی مناطق و نواحی ایران آشنا شود .

7 دانش آموز با نواحی مختلف آب و هوایی ایران ( نواحی خزری ، گرم و خشک  و کوهستانی ) آشنا شود .

8 دانش آموز بتواند نواحی مختلف آب و هوایی ایران را در نقشه پیدا کرده و آنرا رنگ آمیزی نماید .

9 دانش آموز با دریاها و دریاجه های ایران آشنا شده و اهمیت آنها را بداند .

10 دانش آموز با اهمیت و نقش رود ها در زندگی انسانها آشنا شود .

11 دانش آموز تعدادی از رودهای مهم ایران را بشناسد .

12 دانش آموزان با تعریف راههای ارتباطی آشنا شود و اهمیت و نقش آنها را در زندگی انسانها و جوامع انسانی  توضیح دهد .

13 دانش آموز با انواع راههای ارتباطی ( زمینی ، دریایی و هوایی ) آشنا شود و معایب و محاسن هر کدام از آنها را بطور ساده توضیح دهد .

14 دانش آموز با مفهوم ساده و اولیه صادرات آشنا شود .

15 دانش آموز با انواع راههای ارتباطی موجود در کشور آشنا شود .

البته طبیعی است که اهداف رفتاری فوق با توجه به محتوای هر درس متفاوت از دیگری بوده و دستیابی به هرکدام از اهداف فوق در مورد درس جغرافیا مستلزم به کارگیری الگوی تدریس و شیوه آموزشی و وسایل کمک آموزشی متناسب با آن هدف و درس میباشد .

 


برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 20:11 ] [ ذکائی پور ]
درس ۱ : شکر و سپاس از خداوند

درس ۲ : آشنایی با نهاد مدرسه ٬ تقویت روحیه ی همکاری٬کنجکاوی٬شناخت ارزش شغل معلمی٬خدمت به مردم٬خشنود کردن خداوند٬آشنایی با جبار باغچه بان

درس ۳ : آشنایی با مجتمع شبانه روزی

درس ۴ : ترویج روحیه ی هم کاری و تفکر خلاق برای حفظ محیط زیست

درس ۵ : آشنایی با شخصیت جهان پهلوان تختی و آزادگی و جوان مردی در ورزش

درس ۶ : افزایش اعتماد به نفس و ازبین بردن خجالت

درس ۷ : اهمیت به زندگی گروهی و از بین بردن خود بینی

درس ۸ : شناخت و اهمیت قانون و عواقب نبودن قانون در جامعه

درس ۹ : اهمیت آب در زندگی انسان ها و ضروریت استفاده صحیح از تمام انرژی ها و نعمت های خداوند

درس ۱۰ : با توجه به فصل ( اخلاق فردی و اجتماعی ) داستانی تهیه و تنظیم شود .

درس ۱۱ : شناخت ابن سینا و اهمیت تفکر قبل از شروع کارهای تحقیقی

درس ۱۲ : شناخت ژول ورن و ایجاد روحیه ی کنجکاوی و خلاقیت

درس ۱۳ : آشنایی با عید فطر و فطریه و زکات و دیگر فرایض دینی

درس ۱۴ : آشنایی با امام حسین (ع) و یارانش و صفات برجسته آن ها

درس ۱۵ : آشنایی با آثار باستانی و میراث فرهنگی

درس ۱۶ : آرش کمانگیر و معرفی تورانیان و سرزمین آنان

درس ۱۷ : آشنایی با مسائل ملی و میهنی ٬ میراث مادی و معنوی

درس ۱۸ : لذت از زندگی٬رابطه با پروردگار٬وظیفه ی ما در برابر خداوند و دیگران

درس ۱۹ : با توجه به فرهنگ بومی و منطقه ای هر دانش آموز

درس ۲۰ : آشنایی با چگونگی ساخت و انواع داستان

درس ۲۱ : درک افراد ناشنوا و مشکلات آن ها در جامعه

درس ۲۲ : آشنایی با ضرب المثل ها و اهمیت آن


برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 19:54 ] [ ذکائی پور ]
راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی و توصیفی  در کلاس درس از کتاب دکتر محمد حسنی

برای دانلود  روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود با حجم۲.۸۷ مگابایت/فرمت PDF


برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 19:35 ] [ ذکائی پور ]

فعالیتهای طرح کرامت با درس بخوانیم و بنویسیم


برچسب‌ها: همکاران
ادامه مطلب
[ پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 18:33 ] [ ذکائی پور ]
برگ ثبت مشاهدات یا واقعه نگاری ابزاری است که در آن برخی از رفتار دانش آموز ثبت می شود . این رفتار ممکن است در زمینه درسی و اجتماعی و ... باشد .

در واقعه نگاری کل رفتار صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن ثبت می شود . این برگه ها بصورت محرمانه نزد آموزگار باقی می ماند و در صورت لزوم به مدیر یا معاون یا اولیای دانش آموز عرضه می گردد .در پایان سال تحصیلی این برگه ها امحاء می گردد تا چنانچه رفتار نامناسبی از دانش آموز ثبت شده باشد به عنوان سابقه بدی برای وی باقی نماند .

برگ ثبت مشاهدات از سه قسمت تشکیل شده است ۱- مشخصات دانش آموز ۲- شرح و توصیف رویداد ۳ - تفسیر و ارائه پیشنهاد و راهکار

همکاران عزیز می توانند برای داشتن این ابزار از یک دفترچه برای تمامی دانش آموزان استفاده کنند . لزومی ندارد که  برای تمامی دانش آموزان مشاهده ای ثبت شود .

برای مشاهده ی نمونه تکمیل شده ی برگ واقعه نگاری روی کلمه دانلود کلیک کنید .

                            ( دانلود )


برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 18:1 ] [ ذکائی پور ]

 

مروری بر ارزشیابی توصیفی در کلاس چهارم دبستان


برچسب‌ها: همکاران
ادامه مطلب
[ پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 17:41 ] [ ذکائی پور ]


برچسب‌ها: همکاران
[ سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 23:12 ] [ ذکائی پور ]
همکار گرامي :


اگر از نوشتن مکرر افرين و صد افرين در پايه مشق بچه ها خسته شده ايد و به دنبال طرحي ديگر  براي تشويق دانش اموزان خود هستيد .اگر طالب شيوه اي تاثير گذار در کنترل تکاليف دانش اموزان خود هستيد . استفاده از اين مجموعه را به شما توصيه مي کنيم .


برچسب‌ها: همکاران
ادامه مطلب
[ شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 22:44 ] [ ذکائی پور ]

ایام هفته

صفحات

فعالیت های اجرا یی

اهداف یادگیری

هفته اول مهرماه

از 1  تا پایان   4     

(درس اول)یاد آوری آموخته های سال سوم-حرف ساکن - حرف مشدد -صدای (هو-هی) حروف والی-نماز در قرآن- پیام قرآنی.

اولویت دادن به درس قران در کلیه امور،خواندن صحیح آیات قران.

هفته دوم مهر ماه

از 5  تا پایان   8    

قائده وقف درکلمات قرآنی- انس با قر آن در خانه -

آیات 12 تا 16 سوره ی لقمان .

آشتایی با قوائد وقف.خواندن قرآن با صوت .

هفته سوم مهر ماه

از 9  تا پایان  12

(درس دوم) دانش آموزان آیات 1 تا 6 سوره ی تغابن را به صورت گروهی برای یکدیگر می خوانند- بعد به صورت فردی 1 یا 2 سطررابلند می خوانند- حرکات وقف را رعایت می کنند.

خواندن صحیح قران آموزشی،آشنایی با پیام های قرآنی

آشنایی با حرکات وقف بر ( ن )

هفته چهارم مهر ماه

از 13  تا پایان  16      

انس با قرآن در خانه انجام می دهد-(درس سوم) اول آیات34 تا 38 سوره ابراهیم راگروهی می خوانند- دوم باصدای بلند وانفرادی - پیام قرآنی را در سوره می یابند.

آشنایی با معنی بعضی آیات و کلمات قرآنی.آشنایی با بضی سوره های قرآنی

هفته اول آبان ماه

از 17   تا پایان 20   

وقف بر (هو وهی) را به درستی انجام می دهند-معنی عبارات قرآنی را به درستی می نویسند-انس با قرآن در خانه را با اولیا تمرین می کنند.

آشنایی بیشتر قاعده وقف بر

 (هو-هی)آشنایی با معانی بعضی آیات قرآنی

هفته دوم آبان  ماه

از21   تا پایان 25    

(درس چهارم)آیات 1تا26سوره واقعه گروهی می خوانند- بعدانفرادی وبلند می خوانند- قصه قرانی را روان می خوانند- قرائت آیات را از نوار گوش می کنند.

آشنایی بیشتر با قصه های قرآنی مانند(مرد بت پرست) آشنایی با وقف بر(ت تانیس)  

هفته سوم آبان ماه 

از 26  تا پایان 27 

انس با قران را در خانه انجام می دهند،آیات 27تا57 را برای اولیا در منزل می خوانند.

(با رعایت قواعد وقف)

آشنایی بیشتر با سخنان حضرت محمد(ص) آشنایی بیشتر با وقف بر تنوین.

هفته چهارم آبان ماه

از 28 تا پایان  29  

(درس پنجم)آیات 102تا105 سوره آل عمران را گروهی  برای یک دیگر می خواندند- معنی کلمات پیام قرانی  (واعتصموا...)را یاد می گیرند.

 

آشنایی با بعضی آیات سوره آل عمران .شناخت بیشتر با پیام قرآنی.

هفته اول آذرماه

از30  تا پایان  32  

حروف مقطعه رابه درستی می خوانند- قرائت آیات درس را از نوار گوش می کنند- به ترجمه آیات سوره یونس وجاثیه  و یاسین توجه می کنند.

 

شناخت حروف مقطعه که در اول بیست ونه  سوره ها قرارمی گیرد .

هفته دوم آذر ماه

از33    تا پایان  36    

انس با قران در خانه را انجام می دهند- آیات 106تا112 را برای اولیا می خوانند -(درس ششم)آیات 76تا83 سوره اسراء را در گره های چند نفره برای یک دیگر می خوانند -آیات را انفرادی وبا صدای بلند می خوانند.

 

شناخت بیشتر با قطره اما دریا .

آشنایی با نوشتن حروف مقطعه.

کوشش در جهت خواندن قرآن مانند نوار.آشنایی با آیات سوره اسراء.

هفته سوم آذر ماه

از 37    تا پایان 40

به علامت (مد) بر روی حروف کسیده توجه می کنند وآن ها را به درستی می خوانند- به قرائت آیات درس از نوار دقت می کنند- آیات86تا95رابا رعایت قائده مد برای اولیا می خوانند.

 

شناخت علامت مد، آشنایی بیشتر با خواندن  صداهای کشیده .آشنایی با معنی آیه 15 سوره تغابن و آیه

127 سوره بقره

هفته چهارم آذر ماه

از41   تا پایان 44

(درس هفتم)برخی از خطوط قرانی را می آموزند-

صدای ( آ)که به صورت الف مقصوره بر روی بعضی صداها قرار می گیرد همانند( آ ) می خوانند -قرآن خانه را به کلاس درس می آورند

شناخت با برخی از خطوط قرآنی آشنایی با الف مقصوره.

 

در سال تحصیلی  92-91              

ایام

صفحات

فعالیت های اجرا یی

اهداف مورد نظر

هفته اول دی ماه

از 45  تا پایان  48      

خواندن گروهی آیات94 تا 102 سوره نحل.

خواندن انفرادی هرفراگیر1یا2 سطرباصوت یا    روخوانی.یاد گیری آداب خواندن قرآن ترجمه آیه 5شورا  و56 نور  و163 بقره .

به درستی قرآن را تلاوت نماید.

با آداب خواندن قرآن بیشتر آشنا شود.آیات قرآنی را مانند نوار با صوت غنیتلاوت نماید.

هفته دوم دی ماه

از 49  تا پایان  54   

انجام انس با قران در خانه.خواندن آیات 1 تا 10 سوره شورا همراه با اولیا .(درس هشتم)

خواندن گروهی و انفرادی آیات 30 تا 37

سوره آل عمران.خواندن داستان حضرت مریم.

قر آن منزل را بدون اشتباه برای والدین بخواند.با زندگی حضرت مریم (س)بیشتر آشنا شود.

 

هفته سوم دی ماه

از 55  تا پایان  57

آشنایی با علائم وقف(ج،ض،ط،م)خواندن آیات 1 تا18 سوره دخان با اولیا،مانند نوار 

با حرفهای مربوط به وقف قرآنی(ج ،ض ، ط ، م ) بیشتر آشنا شود.همانند نوار آموزشی توانایی خواندن قرآن را داشته باشد.

هفته چهارم دی ماه

 

یادآوری مطالب تدریس شده-برگزاری امتحانات نوبت اول

 

هفته اول بهمن ماه

 

یادآوری مطالب تدریس شده

 

هفته دوم بهمن  ماه

از 58  تا پایان  61   

خواندن گروهی وانفرادی آیات 253 تا256                  ( درس 9)  سوره بقره ،خواندن پیام قرآنی در باره انفاق وشعر آن.خواندن آیه261 سوره بقره همراه با ترجمه .کار در کلاس،معنی کلمات .

با بزرگ ترین سوره ی قرآن(بقره )  بیشتر آشنا شود.با معنی بعضی کلمات قر آنی بیشتر آشنا شود.انفاق را برای اولیا بیشتر توضیح دهد.

هفته سوم بهمن ماه 

از 62  تا پایان  65

خواندن آیات 1 تا9 جزء 26 سوره فتح از روی قرآن منزل (درس دهم ) خواندن گروهی و انفرادی آیات 109 تا 117سوره هود شبیه نوار.پیام قرآنی را به درستی بخواند.

سوره ی هودرا به درستی بخواند .

حسنات و سیئات را بری اولیا تعریف کند.

هفته چهارم بهمن ماه

از 66  تا پایان  69

گوش دادن قرائت آیات درس از نوار همراه با نشان دادن خط از روی کتاب درسی.انجام دادن جلسه انس با قرآن برای اولیا.

عبارات قرآنی آیت 89 سوره نمل و29 ملک و3فاطر و62 زمر و34 فصلت و84 آل عمران رادر کلاس ومنزل ترجمه کند.سوره ی قاف را برای اولیا به درستی بخواند.

هفته اول اسفند ماه

از 70  تا پایان  73 

(درس یازدهم) خواندن گروهی و انفرادی آیات 1تا 12 سوره ملک .خواندن پیام قرانی آیه 23 سوره اسراء. قاعده  وقف بر تنوین

سوره ملک را شبیه نوار بخواند.

قائده وقف بر تنوین (ی")را به خوبی رعایت کند

هفته دوم اسفند ماه

از  74 تا پایان 76

انس با قرآن درخانه.سخن حضرت علی( ع)

در مورد کتاب خدا.(درس 12)تمرین آیات 38 تا45 سوره آل عمران به صورت گروهی و فردی شبیه نوار.

سخن حضرت علی (ع) را در مورد خواندن قرآن برای برای اولیا بیان کند.آیات 38 تا 45 سوره ی آل عمران را به درستی تلاوت کند. 

هفته سوم اسفند ماه

از  77 تا پایان 80

خواندن داستان حضرت زکریا و حیی.تمرین آیات 10و 11 سوره مریم .ترجمه آیه 41 آل عمران ،25 انسان و20 یاسین 

داستان حضرت زکریا ویحیی را برای اولیا تعریف کند.آیات 10 و 11 سوره مریم راصحیح بخواند.

هفته چهارم اسفند ماه

از  81 تا پایان  84

سخن پیامبر در مورد قرآن.اتصالات با فلش آیه 90 انبیا،85 انعام .انس با قرآن در خانه .خواندن آیات 1 تا 11 سوره حضرت محمد (ص) همراه والدین.

(درس 13)خواندن گروهی و انفرادی آیات 56 تا 63 سوره نمل شبیه نوار.

سخن پیامبر در مورد قرآن ومسجد  را برای بزرگتر ها باز گو کند. با اشاره ی فلش ،اتصالات رانشان دهد. آیات 1 تا 11 سوره حضرت محمد(ص)را به درستی تلاوت کند .آیات 56 تا 63 سوره نمل را شبیه نوار بخواند.

 


برچسب‌ها: همکاران
[ شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 2:3 ] [ ذکائی پور ]
ارائه ی 50 راهكار براي ايجاد علاقه و تقويت مهارت دانش آموزان به خواندن روزانه قرآن كريم


برچسب‌ها: همکاران
ادامه مطلب
[ شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 0:4 ] [ ذکائی پور ]
راه کارهای داشتن کلاس با انضباط

در ابتدای کلاس اجازه دهید دانش آموزان با هم خوش و بش کرده و حرف هایشان را به همدیگر بزنند و عادت دهید که در عرض چند دقیقه حرف هایشان را تمام کرده و منتظر شروع درس توسط شما باشند. بعد از سکوت دانش آموزان شما نیز چند ثانیه سکوت کنید تا توجه بیشتر آنان جلب گردد. سپس درس آنروز را با صدایی آهسته تر از مواقع معمولی شروع کنید. بطور معمول جو کلاسی معلمی که صدای آرامی دارد ساکت تر از کلاس معلم دارای صدای بلند و خشن می باشد.

       بیان خواست های روشن و واضح:شک و تردید و عدم اطلاع دقیق دانش آموز از بر نامه کلاس باعث می شود که میزان هیجان و استرس در کلاس افزایش یابد. لذا ابتدا به دانش آموزان بگویید که چه مواردی در کلاس مطرح خواهد شد و بعد از اتمام درس ، آنان چه فعالیت هایی انجام خواهند داد؛ حتی می توانید برای آخر کلاس فرصت گفتگو یا رفتن به کتابخانه و غیره را اعلام نمائید.

      نظارت:زمانی که دانش آموزان در حال انجام تکالیف خود هستند در میان آنان قدم بزنید و سعی کنید در حدود دو دقیقه یک دور کامل در تمام کلاس بزنید و نحوه فعالیت دانش آموزان را نظارت نموده و به سوالات فردی با صدای آرام که حواس دیگران را پرت نکند ، پاسخ دهید.

       نمونه و مدل سازی:
از لحاظ فعال بودن ، وقت شناسی ، اشتیاق کاری ، صبر و نظم الگوی مناسبی برای دانش آموزانتان باشید. اگر می خواهید دانش آموزان با صدای آرامتری به فعالیت های خود بپردازند ، بهتر است که خود شما نیز وقتی در کلاس قدم می زنید با صدایی آرام صحبت کنید.

       برقراری ارتباط غیر کلامی:
معمولاً وسیله ارتباطی غیر کلامی معلمان کوبیدن بر روی میز با چوب ، کلید ، خود کار و غیره است. علاوه بر آن ترفند های غیر لفظی می تواند به صورت ایما و اشاره ، حالات چهره و یا به صورت علامت های مختلف به وسیله دست باشند. بر قراری ارتباط غیر لفظی به جای بیان شفاهی منظور خود در موقعیت های مناسب می تواند به سکوت و آرامش و نظم کلاسی تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

       کنترل محیط کلاس:سعی کنید محیط کلاس را به مکانی گرم و دوست داشتنی تبدیل کنید؛ بطور معمول دانش آموزان به مکانی که یکنواخت نبوده بلکه متغیر باشد ، علاقه بیشتری نشان می دهند؛ مکان هایی با عکس ها و پوستر های رنگی جذابیت بیشتری برای دانش آموزان ایجاد می کنند. نوجوانان نسبت به علایق شخصی معلمان خود و خصوصیات آنان کنجکاوند ، از اینرو سعی کنید بعضی از موارد شخصی خود را برای آنها باز گو کنید. وقتی دانش آموزان شما را بهتر شناختند ، مشکل کمتری در تربیت آنان خواهید داشت.

      برخورد های نسبتاً آرام داشتن با دانش آموزان
زمانی که دانش آموزی در مقابل شما ایستادگی کرد ، قبل از فرستادن پیش مدیر و معاونان فرصت لازم برای دفاع از خود را برایش بدهید تا توضیح دهد و اعتمادش به شما جاب گردد. یک معلم آگاه به هیچ وجه اجازه نمی دهد که دانش آموز به خاطر بد رفتاریش در کانون توجه دیگران قرار گیرد و همواره قبل از وقوع یک مشکل می تواند آنرا حدس بزند و نحوه برخورد او با دانش آموزان خاطی بصورت ناپیدا و غیر محسوس است و مزاحمتی برای دیگر دانش آموزان بوجود نمی آورد.

       تادیب مثبت
در این روش سنتی که توسط «کنتر» ارائه شده معلم در واقع رئیس است و هیچ دانش آموزی حق دخالت در امور دیگران را ندارد و یک سلسله قوانین مشخص تعیین می شود که نظارت دقیق بر اجرای انها صورت می گیرد.

      دستور های مثبت و سازنده
یکی از جزئیات برنامه تادیب مثبت ، دستورات مشخصی است که معلم به یک دانش آموز خطا کار گوشزد می کند. این دستور ها باید مشخص و واضح باشند و انتظارات معلم از دانش آموزان کاملاً روشن گردد. از بیان جملاتی مانند « من می خواهم که تو..... » یا « من انتظار دارم که تو.... » یا « من احتیاج دارم که تو ....... » خود داری کنید؛ زیرا با این جملات دانش آموز فکر می کند که به خاطر معلم باید بعضی مقررات را رعایت نماید نه این که وظیفه مشخص خودش به عنوان دانش آموز می باشد.

  بیان دستور های انسان دوستانه
آقای «توماس گوردون» ابداع کننده روش تربیتی به نام TET  می گوید: این روش را به سه قسمت تبدیل کنید. اول شرح حالی از رفتار دانش آموز تهیه کنید ، مثلاً وقتی معلم صحبت می کند دانش آموز حرف می زند. دوم اینکه تاثیر رفتار های مختلف دانش آموز را بر روی معلم مشخص کنید ، مثلاً معلم مجبور می شود تدریس را متوقف کند و غیره. سوم اینکه اجازه بدهید تا دانش آموز متوجه شود که چه احساسی در معلم ایجاد می کند ، مثلاً باعث عسبانی شدن معلم می شود. سپس احساستان را به صورت انسان دوستانه به دانش آموز مطرح کنید مثلاً در مقابل دانش آموزی که با حرف زدن مزاحم تدریس شما شده به شکل انسانی بگویید: من اصلاً متوجه نمی شوم چکار کرده ام که تو برخلاف بقیه دانش آموزان به معلمت احترام قائل نمی شوی ، احیاناً اگر با تو تند صحبت کرده ام یا اینکه توجه کافی به تو نداشته ام ، لطفاً به من بگو تا بدانم........ .

   تربیت مفید و موثر
به جای اینکه فهرستی از کار هایی که دانش آموزان نباید انجام دهند را تهیه کنید ، می توانید از قوانین موجود مدرسه و کلاس استفاده کرده و خواست های خود را به صورت جملات مثبت بیان نمایید. مثلاً به جای گفتن دعوا ممنوع ، بگویید «اختلاف خود را به صورت عاقلانه حل و فصل کنید.


منبع: ماهنامه آموزشی و تربیتی پیوند ، مهر 1385 ، شماره 324 ، مترجم: سیمین سلیمانی


برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 23:10 ] [ ذکائی پور ]

30 نکته برای جذابیت کلاس درس


جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان

حمید رضا ترکمندی کارشناسی ارشد مدیریت

     قبلا" در مورد اثر بخشی و کارایی مطالبی در سایت قرار داده شده بود و این مطلب مفید را هم بدان اضافه می کنیم .

هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان داده معلمانی که در کلاس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به شغل خود علاقه و عشق می ورزند ، هدف های متنوعی دارند ، درگیری ها و جنگ اعصاب کمتری داشته باشند ، دیر تر از دیگران فرسوده و شکسته خواهند شد و همیشه به عنوان فردی شاداب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد دیگران شناخته شده اند . در زیر به صورت خلاصه ، کارهایی که معمولا" در کلاس درس باعث حلب توجه دانش آموزان ، علاقمندی به درس و معلم و نشاط آنان میشود و برگفته از تجارب شخصی است ، ذکر می گردد .

       با شنیدن نام " برنامه " یا " طرح درس " یا " طرحی برای مدیریت کلاس"  ، اذهان به سراغ چندین صفحه کاغذ می رود که در آن با دقیقه و ثانیه ، ریز فعالیتها نوشته شده و به عبارتی ، معلم را در چهار چوب مقرراتی ، محصور می کند ، (و به این دلیل خیلی ها حتی در مورد آن هم صحبت نمی کنند) اما مقصود از داشتن برنامه ، الزاما" با ثبت آن ( و چیزی شبیه به طرح درس معرفی شده در کتب روش تدریس ) ، یکسان نیست . موارد زیر در دوره ابتدایی تا دبیرستان اعمال شده است و تاثیرات شگرفی بر دانش آموزان داشته است :

1-     به محض مشاهده علایم خستگی در دانش آموزان و حواس پرتی آنان ، جریان تدریس  یا پرسش را قطع کرده و به آنها اجازه داده شود که از جای خود بلند شده ، کشش عضلانی داشته ، نفسی بکشند و دقایقی کوتاه آزاد باشند ( در این حال تحمل برخی مزه پرانی ها به هم در جلسات اول  ، ضروری است و سپس عادت خواهند کرد ) ، اگر بدون توجه به خستگی دانش آموزان به تدریس یا پرسش ادامه دهیم ، در واقع کاری بیهوده و بی ثمر را دنبال خواهیم کرد .

2-     هیچگاه بدون اطلاع قبلی ، پرسش کلاسی یا امتحان کتبی برگزار نکنیم و حتی در جلسه قبل ، صفحات و نوع پرسش و حتی افرادی که از آنان پرسش شفاهی انجام می شود تلویحا" مشخص شوند و این صرفا" برای رفع حالت اضطراب دانش آموزان است ، برخی معلمان برای  حالت " همیشه آماده باش بودن کلاس " توجهی به این نکته ندارند که امتحان یا پرسش  بدون اطلاع قبلی ، از نظر دانش آموزان نوعی مچ گیری محسوب می شود . در رابطه با دانش آموزانی که از آنان پرسش به عمل می آید باید گفت معمولا" به سه دسته تقسیم می شوند و هر کسی تکلیف خود را خواهد دانست و در کنار آن پاسخ گویی داوطلبانه هم مد نظر قرار می گیرد و بدین ترتیب دانش آموزان تمایل بیشتری هم برای جواب دادن دارند و درگیری ها خیلی کمتر می شود .

3-     حتما" قبل از تدریس درس جدید ، خلاصه مطلب قبلی برای دانش آموزان گفته شود و آنها را به هم ربط داد .

4-     اگر وقت اضافه ای در کلاس موجود بود ، نباید گذاشت دانش آموزان از سرو کول هم بالا بروند بلکه به نحوی باید آنها را تحت آموزش قرار داد به عنوان مثال صحبت و تبادل نظر در مورد مسایل اجتماعی محل سکونت ، یا وضع مدرسه و غیره ، دانش آموزان اظهار نطر در جمع را خیلی دوست دارند .

5-     طوری برنامه ریزی شده  که هر جلسه با توجه به دوره تحصیلی و پایه ، حدود 3 تا 5 دقیقه یک رفتار نیکو اجتماعی  فردی ، و یک روایت یا حئیث مرتبط با دانش آموزان در پایان کلاس ذکر می شود . دانش آموزان آن را یاداشت می کنند این موارد حتی در کلاس ریاضی  و تاریخ و غیره هم امکان پذیر است و اگر حالت اظهار نظر پیدا کند ، از آن به عنوان روش تدریس  " قضاوت به شیوه حقوقی"  هم   استفاده می شود .

6-     با بهره گیری از روش ایفای نقش ( برای هر درسی امکان دارد) توسط دانش اموزان ، منظور خود و موضوع  را سریعتر و بهتر به دانش آموزان منتقل کنید ، بهتر است جلسه قبل ، قرار ایفای نقش ، موضوعات و شرکت کنندگان مشخص شوند .حمید رضا ترکمندی http://moallem1.blogfa.com

7-     به صلاحدید معلم می توان هر جلسه یکی از دانش آموزان را به ترتیب انتخاب کرد تا مطالبی در راستای درس را به دانش آموزان ارائه دهد ( این کار بین دانش آموزان به نام کنفرانس  مشهور است) . اگر معلم بتواند اهداف این کار را کاملا" تشریح و زمینه های آن را فراهم نماید ، شاگردان هم بدان علاقمند خواهند شد ، در صورتی که همه کلاس در برنامه شرکت کنند ، موانعی مانند  تمسخر دیگران ،اضراب صحبت در روبروی همکلاسی ها و غیره به تدریج  کمتر خواهد شد .

8-     استفاده از ارزانترین و کاراترین تشویق ها یعنی تشویق لفظی ( با دلیل نه طبق عادت کلامی ) را در کلاس هرگز فراموش نکنید . کلماتی مانند : آفرین !  احسنت !  خوبه ! باریک ا...! تشکر ! به جابود ! خوشحالم ! و غیره اثری شگفت انگیز دارد .

9-     استفاده از  تشویق " کف زدن " توسط کل کلاس برای موفقیتهای کوچک و بزرگ آنان ، یا به دنبال آمادگی کل دانش آموزان یا گروهی از آنان برای پاسخ گویی به درس ، اتمام درس ، کسب نمرات مطلوب ، اظهار نظرهای مناسب و غیره ، حال و هوای کلاس را عوض خواهد کرد .

10-دو کار در کلاس نباید توسط معلم فراموش شود ، و اثر معجزه آسایی در آرامش و آمادگی دانش آموزان دارد و آن ذکر صلوات در برخی مواقع و یا  تلاوت آیاتی از قرآن مجید با ترجمه توسط یکی از دانش آموزان است . و این کار ارتباطی به دروس خاص ندارد اینکه نباید فقط به کلاس دینی و پرورشی یا قرآن بسپاریم . حداقل هر چند جلسه یکبار شروع کلاس با تلاوت قرآن در آرامش شاگردان موثر است ...

11-بردن روزنامه به کلاس حتی ، دو سه هفته یکبار ،و اختصاص دقایقی از ذکر خلاصه مطالب آن که مرتبط با درس باشد، مفید است .

12-برای پرسش پای تخته الزامی نیست که دانش آموز سرپا و روبروی دانش آموزان بیاستد ، می توان برای آنها که خیلی اضطراب دارند ، یک صندلی روبروی میز معلم گذاشت تا دانش آموزانی که مایل هستند روی آن نشسته و با حالت شبیه به مصاحبه به درس پاسخ گویند ( با اجرای این روش ، کلیه دانش آموزان ، خصوصا" شاگردان مضطرب ، تمایل نشان داده و نمرات مطلوبی کسب کرده اند )

13-هر دو ماه یکبار  به صورت غیر مستقیم نظر دانش آموزان خود را در مورد  شیوه تدریس و کلاس داری و برنامه آن بسنجید ، مطالبی را به شما خواهن گفت که قطعا" تعجب خواهید کرد!(شنیدن یا خوانده انتقادات دانش آموزان  جرات خاصی می خواهد !) و شما باید برای رفع نقایص روش خود اقداماتی بیاندیشید یا از رضایت آنان مطلع شوید.www.zibaweb.com

14-سعی کنید هر ساله با دانش آموزان خود تعدادی عکس دسته جمعی بیاندازید و یکی از دانش آموزان اسامی را پشت عکس یااگر دیجیتالی بود به صورت دستی برای شما بنویسد ، این کار خیلی مورد علاقه دانش آموزان است و احساس صمیمیت خاصی با معلم می کنند و برخی از آنها که برای کلاس درد سر ساز بوده اند با این اعمال ، تغییراتی خواهند داشت . امروزه دوربین های دیجیتالی و غیره  کار را بسیار راحت و کم هزینه کرده اند .

15-حتی در دبیرستان به دانش آموزانی که درخواست بیرون رفتن از کلاس و ابخوری یا غیره را دارند ، توجه نمایید  و در راهنمایی و ابتدایی به هیچ وجه مانع نشوید ، در غیر این صورت آن دسته دانش آموزان به اجبار در کلاس نشسته و حتی گاها" شاهد مشکلات ناخواسته ای خواهید شد مثل : تهوع ، بیهوش شدن از ضعف یا احساس شرمندگی آنان ، برخی معلمان به اشتباه ، عدم اجازه به دانش آموز را نشان از مدیریت مطلوب خود و اداره کلاس می دانند ! برای این مورد باید در شورای معلمان هماهنگی لازم با دفتر صورت گیرد مانند کنترل برای عدم خروج از مدرسه و ...

16-با هماهنگی دفتر مدرسه و انجمن اولیا جوایز هر چند ساده مانند  خودکار و غیره را تهیه و به بهانه های مختلف هر مدت یکبار به دانش آموزان اهدا کنید در این میان دانش آموزانی که پیشرفتهایی داشته اند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا حال مشاهده نشده که آنها جایزه را رد کنند  و هیچ سالی هم نبوده که انجمن اولیا و مدیر مدرسه از تهیه این جوایز کوچک  خوداری نمایند . حتی در دبیرستان هم این موارد به کار گرفته و دانش آموزانی که دارای توانایی مالی بسیار بالایی هستند ، از این کار معلم بسیار خوشحال می شوند .

17-تهیه تراکت هایی برای کلاس توسط معلم در رابطه با درس یا موضوعات دیگر و نصب آن در کلاس ( در حضور دانش آموزان) توجه آنان را به شدت جلب می کند ( قبلا با خودکار و مازیک نوشته می شد ولی امروزه هر مدرسه ای چاپگر دارد ...)نباید این کار را فقط وظیفه مربی پرورشی دانست بلکه برای هر درسی امکان پذیر است .

18-استفاده از روش مصاحبه 2 یا 4 نفری در رابطه با درس یا موضوعات اجتماعی توسط دانش آموزان و با هدایت معلم برای آنان بسیار جذاب است که می توان دو میز را در پای تخته  روبروی هم گذاشت و 4 نفر  دو به  دو برای مدت 5 تا 10 دقیقه  با هم به بحث بپردازند . البته باید جلسه قبل موضوع و افراد مشخص شوند و نظارت کامل معلم برای رسیدن به هدف مد نظر قرار گیرد .

19-هر معلمی در شرایط لازم میتواند مهارت های زندگی را در کلاس به دانش آموزان آموزش دهد گاهی وقت ذکر یک خاطره کوتاه از حسادت ، میتواند در تغییر نگرش دانش آموزان بسیار موثر باشد و درگیری های کلاسی و یا درگیری با دفتر را به طرز چشمگیری کاهش داد ، معلمان چند دهه قبل پند و نصایح خود را از دانش آموزان دریغ نمی کردند و عموما" نتایج مطلوبی داشت و شما هم حتما" خاطره ای از این اعمال معلم در کلاس دارید .

20-رعایت زمانبندی دروس بسیار مهم است اگر در یک جلسه  3 درس داده شود و یا 3 جلسه پشت سر هم فقط پرسش پای تخته بدون تدریس داشته باشیم ، اشکال ایجاد خواهد شد و منتظر خستگی خود و دانش آموزان و افزایش  بی نظمی آنها و جنگ اعصاب برای خود باشید .

21-هر چند وقت یکبار به دانش آموزان اجازه بدهیم خاطرات خوب و بد خود را از کلاس  شما یا کلاس سنوات قبل برای کلاس تعریف کنند ، این مورد علاوه بر اینکه یک بازخورد مفید برای روش شماست ، می تواند در جذابیت کلاس  و رفع نگرانی و حتی اضطراب دانش آموزان هم نقش داشته باشد .

22-اگر وقت اضافه ای موجود بود ، با دانش آموزان در مورد مهمترین اتفاقات هفته پیش در سطح شهر یا رسانه ها تبادل نظر کنید تا دید آنها به مسایل محیط و نحوه بیانشان را تقویت نمایید .

23-بردن کتابهای مرتبط با درس ، اثر خوبی بر حلب توجه دانش آموزان دارد و این اعمال را هرگز فراموش نکرده و شما را به عنوان معلمی دلسوز و علاقمند به حرفه خود معرفی خواهد کرد .

24-متاسفانه برخی معلمان ، "تدریس" را با در آوردن سئوال و جواب تمام متن توسط خودشان ، اشتباه می گیرند ! این کار علاوه بر اینکه باعث انهدام خلاقیت و کاوشگری دانش آموز می شود بلکه معلم را خسته کرده و دانش آموز چیز تازه ای یاد نخواهد گرفت  ! باید گفت بعضی از والدین در این کار معلم هم نقش دارند و وی را مجبور میکنند که به خیال خود ، فرزندشان را برای امتحان آخر سال آماده کند ! اگر نوشتن نمونه سوال لازم است بهتر است این کار را به دانش آموزان محول کنیم ، آنهم بعد از تدریس و با هدف مشخص برای صفحات محدود، و باز هم متاسفانه باید گفت برخی والدین یا دانش آموزان از بعضی معلمان تعریف و تمجید می کنند که ؛ حتی یک سوال را از کتاب جا نمی گذارد ( والبته یک کلمه هم توضیح نداده !)

25-صحبتهای بسیار مختصر با دانش آموزان در سالن و حیاط  یا حای درب مدرسه ، نقش مهمی در آرام کردن آنها در کلاس خواهد داشت و آنها احساس صمیمیت بیشتری  با معلم خواهند کرد.این صحبتها می تواند بسیار ساده و غیر خصوصی باشد مانند : "معلوم بود که دیشب درست رو خب خوانده بودی !"  یا  " آمادگی تو برای کنفرانس امروز خیلی خوب بود "  یا " ایا باز هم می توانی 3 خط مطلب در مورد درس فلان بنویسی ؟" ... این کار در هر سه دوره مهم است ولی در دبیرستان برای پیشگیری از اخلال و بی نظمی در کلاس و  در دوره ابتدایی و راهنمایی باعث کاهش چشمگیر اضطراب آنان خواهد شد . متاسفانه شنیده شده که" این کار ها دانش آموزان را پر رو خواهد کرد !"

26-وضع نکردن مقررات دست و پاگیر  و خشک کلاسی با عث جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموز در کلاس خواهد شد  مهمتر اینکه آنها از معلم و کلاس دلزده نخواهند شد . بعضی معلمان حساسیت زیادی به جنب و جوش گریز ناپذیر شاگردان در کلاس دارند و حتی تنبیه هایی را اعمال کرده و وقت گرانبهای کلاس را به درگیری و تنبیه در مورد مقررات خود ، اختصاص می دهند .( به عنوان مثال کسی به هیچ وجه نباید برگردد و دانش آموز دیگر را نگاه کند ... یا نگاه کرده به پنجره کلاس ممنوع است !)

27-هر چند وقت یکبار نسبت به استفاده از تلویزیون و کامپیوتر و پخش تراکهایی در رابطه با درس ، برای دانش آموزان جالب خواهد بود و در یادگیری خیلی موثر است .

28-متاسفانه جدیت  بیش از اندازه و افراطی و خشک بودن معلم در کلاس باعث عدم علاقه دانش آموزان به وی ، درس و مدرسه خواهد شد و خود را مجبور به " تحمل" معلم و کلاس خواهند دانست  ، حتی این جدیت و سختگیری افراطی باعث شده تا برخی دانش آموزان از ادامه تحصیل در آن رشته جدا" واهمه داشته و مسیر زندگی آنها عوض شود ،  معلمانی که خوش اخلاق بوده و تبسم بر لب داشته باشند در آموزش موفق ترند ، شما هم این را تایید می کنید اگر ؛ در حدی باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیرد . (نباید قاطعیت ، مدیریت وتوانایی اداره مطلوب کلاس را با سختگیری افراطی معلم ، اشتباه گرفت )

29-تغییر محل کلاس حداقل ، ماهی یکبار  موجب جلب توجه دانش آموز می شود مانند تشکیل کلاس در کارگاه ، آزمایشگاه ، نمازخانه ، کتابخانه وغیره.

30-یکی از راههای علاقمند کردن شاگردان به کلاس و درس و معلم  و همچنین رفع کدورتهای احتمالی طرفین ، بردن دانش آموزان به گردش علمی کلاسی است حتی بازدید از نمایشگاههای کتاب ، صنایع دستی ، جشنواره های دانش آموزی ، حضور در مزار شهدا برای دانش آموزان متوسطه  ، هواشناسی و غیره با هماهنگی دفتر مدرسه و اداره متبوع ، فواید زیادی دارد ...

در پایان متذکر می شود تمام موارد بالا در کلاس و پایه های مختلف و برای دروس مختلف اعمال شده است و نه تنها وقت برای تدریس و توجه به زمان بندی دروس کم نیامده بلکه شاهد کمترین در گیری ها در کلاس و نیز بازده خوبی در رفتار و عملکرد و حتی میانگین نمرات پایان ترم هم بوده ایم و نکته مهمتر اینکه اگر دانش اموزان بدانند  معلم این کارها را برای ارتقای سطح علمی و آموزشی دانش آموز و حتی به منزله احترام به دانش آموزان انجام می دهد ، هیچگونه سوء استفاده ای نخواهند کرد  موفق باشید . " منبع  :  حمید رضا ترکمندی

 برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 23:1 ] [ ذکائی پور ]
80 نکته برای داشتن یک تدریس موفقتوصیه هایی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش


1- با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.
2- اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم.
3- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم.
4- وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم.
5- سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم
.
6- به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم.
7- با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشّاشی داشته باشیم.
8- احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.
9- تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم.
10- سعه ی صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.
11- وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم.
12- به هنگام تدریس؛ آرامش خود را حفظ کنیم.
13- از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم.
14- اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

15- از علماء ،بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.
16- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.
17- پرگوئی نکنیم، در واقع آنقدر بگوئیم که می توانیم بشنویم.
18- رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم.
19- از تعصب بیجا بپرهیزیم.
20- از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.
21- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.
22- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.
23- در تدریس ذوق و سلیقه به کار ببریم.
24- آرام و شمرده تدریس کنیم.
25- ساده تدریس کنیم ؛اما عمیق.
26- در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.
27- ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم.
28- بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.
29- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.
30- به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.
31- با دانش آموزان همدردی کنیم
.
32- از تشویق به موقع غافل نشویم.
33- سخن دانش آموزان را بی مورد قطع نکنیم.
34- کارها و فعالیتهای مربوط به کلاس را بین دانش آموزان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم.
35- در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.
36- به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم.
37- سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم.
38- پیش از تدریس، شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح معلومات دانش آموزان بدست آوریم.
39- بیش از اندازه در کار دانش آموزان ، خود را دخالت ندهیم.
40- به کار خویش ایمان داشته باشیم.
41- سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش دانش آموزان سبک نکنیم.
42-مقررات خشک و افراطی را زا کلاس دور کنیم.
43- نسبت به فعالیت دانش آموزان بی تفاوت و بی توجه نباشیم.
44- در تدریس از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم.
45- بر موضوعات درسی ، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.
46- در افزایش آگاهیها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم.
47- به سؤالات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.
48- مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم.
49- برنامه ریزی درسی داشته باشیم.
50- از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم.
51- از روشهای تدریس و نحوه ی به کار گیری آنها آگاه باشیم.
52- به کیفیت شروع ، ادامه و پایان درس توجه داشته باشیم.
53- به هنگام تدریس مطالب ، تنوع را فراموش نکنیم.
54- از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنیم.

55- در هر درس مطالب نو وتازه ای بیان کنیم.
56- سعی کنیم دانش آموزان در ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند.
57- دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس تشنه کنیم.
58- در صورتی که احساس خستگی در چهره دانش آموزان مشاهده کردیم، از ادامه تدریس خودداری کنیم.
59- سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم.
60- موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.
61- درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.
62- بیش از اندازه ی معمول به جزوه ، کتاب و یا متن درس نگاه نکنیم.
63- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.
64- جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم.
www.zibaweb.com
65- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.
66- در هنگام تدریس ، در یک مکان ثابت توقف نکنیم.
67- دقت کنیم تمرینها یا مسائل ( تکالیف) در حد توان دانش آموزان باشد.
68- در هنگام تدریس از وسائل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم.
69- در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.
70- خلاصه ی درس را در انتهای تدریس بازگو و از دانش آموزان نیز بخواهیم.
71- ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی ، سادگی است .
72- در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای دانش آموزان باشیم.
73- نتایج ازمونها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.
74- در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.
75- در تمام کارهای خود ، قاطعیت و برش داشته باشیم
.
76- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم.
77- در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه دانش آموزان را به خود جلب کنیم.
78- فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهیم.

79- از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم ، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.
80- تجارب تازه خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و به یاد داشته باشیم که معلم هنرمند کسی است که با ایجاد شرایط و موقعیتهای مناسب آموزشی ، خود کمتر تدریس می کند ، ولی دانش آموزان بیشتر یاد می گیرند.
مأخذ : ابراهیم هاشم لو


برچسب‌ها: همکاران
[ پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 22:58 ] [ ذکائی پور ]

شیوه های برخورد بابرخی خصوصیات شاگردان

1.شاگردانی که اطلاعات زیادی دارند:
صحبت با انها.
ارزش قائل شدن برای تجربیات آنها.
کمک گرفتن ازآنها دردادن درس.
درگیر کردن آنها بامطالب.
مورد تایید قراردادن آنها تا ارزش علم وتجربه برای کلاس ملموس شود.
آنهارا به عنوان مربی گروههای کوچک وکم تجربه قرار دهیم.
2. شاگردانی که فکر می کنند همه چیزرا می دانند:
انجام فعالیتهای گروهی.
صحبت کردن باآنها درزنگ تفریح واجازه دادن به آنها تا متوجه شوند اطلاعات غیر مرتبط است.
تا حد ممکن از اطلاعات به روز آنها استفاده کنیم.
3. شاگردانی که به نظرات خود ودیگران احترام نمی گذارند:
برنامه هایی طراحی کنید تااعضای گروه همدیگررا بشناسند.
گروه محور باشید.
قانونی وضع کنید که به اطلاعات وایده های یکدیگر احترام بگذارید.
به نقطه نظرات افراد درکلاس احترام گذارید وآنهارا تکمیل کنید.
۴. شاگردانی که با هم صحبت می کنند ومزاحم دیگران می شوند:
قانونی درکلاس حاکم کنید که درهرزمان فقط یک نفر می تواند حرف بزند.
بدون اینکه در شاگردان حالت دفاعی ایجاد کنید قبل از ادامه درس چند لحظه سکوت کنید.
در طول سخنرانی به طرف شاگردان بروید.
به خاطر داشته باشید هدف شما شرمنده کردن شاگردان نیست بلکه جلوگیری از مزاحمت است.
5.شاگردانی که رفتار خصمانه دارند:
با انها مخالفت نکنید.
خونسرد باشید وسعی کنید سخنان خصمانه ی آنهارا به شیوه ای بهتر برگردانید.
رفتار آنهارانادیده بگیرید وبه دنبال جلب همکاری جمعی نباشید.
۶. شاگردانی که تمایل به مشارکت درکلاس ندارند:
ازابتدا سعی کنید همه را درگیر کنید.
به آنهایک وظیفه ی ساده محول کنید.
بعضی گروه کوچک را دوست دارند آنهارا در گروههای کوچک قرار دهید.
سعی کنید سوالاتی از اوبپرسید که می تواند جواب دهد.
به خاطر داشته باشید عدم مشارکت به معنای عدم یادگیری نیست شاید سبک یادگیری آنها این طورباشد.
۷.شاگردانی که در کلاس حضور ذهن ندارند:
آنها را مخاطب قرارداده وسوال بپرسید.
از ابزارهای بصری استفاده کنید.
ازآنهادرخلاصه کردن درس کمک بخواهید.
8. شاگردانی که زیرکانه بحث اصلی درس را به سوی انحراف می کشانند:
یادآوری کنید که همیشه روی موضوع باید بحث کرد.
یک چارچوب از درس خود روی تابلو بنویسید تااگر خواستند از بحث خارج شوندبه روند بحث اشاره کنید.
جعبه ی پیشنهادات را فعال کنید.
چند دقیقه به آنها گوش دهیدخیلی وقتها خیلی افراد فقط می خواهند شنیده شوند.
9. شاگردانی که حکمفرما هستند:
علت این تسلط را پیدا کنیددانستن علت در عکس العمل شما تاثیر دارد.
مستقیما"درگیر نشوید به گروه متوسل شوید.
برچسب‌ها: همکاران
[ چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 2:5 ] [ ذکائی پور ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

من یک معلمم.
لحظه ای به دنیا آمدم که نخستین سوال بر زبان یک کودک جاری شد.
من تمام آن نام ها و چهره هایی هستم که نامشان و چهره شان از یاد رفته اما تاثیرشان نسل اندر نسل باقی مانده.
من تمام کسانی هستم که فضای زندگی مرا با حضور و عطر انسانیت خویش آذین بستند.....
من یک معلمم و از این بابت خدا را هر لحظه شکر می کنم.
واما....این کمترین تلاش خود را تقدیم می کنم به همه ی آنانی که با عشق شروع
می کنند وبا مهربانی و صداقت زندگی می نمایند. وباپاکی......مگر این گونه بودن پایانی به دنبال دارد؟
وسخن پایانی این که:
ذهن ظرفي نيست كه بايد پر شود، بلكه آتشي است كه بايد افروخته شود ...
دوستان عزیز و همکاران محترم بازدید کننده, اين وبلاگ جهت استفاده دانش آموزان عزيزوهمکاران محترم دوره ي ابتدايي--پایه ی چهارم- ساخته شده است .
لطفا با نظرات ارزنده و مفيد خود من را در ارائه ي بهتر مطالب ياري نماييد. ذکائی پور
امکانات وب


فال حافظ
برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وباستخاره آنلاین با قرآن کریم
 • دانلود فیلم
 • قالب وبلاگ